Επικοινωνία

Τμήμα Α' Διοικητικού
 • Διεύθυνση: Μούμογλου 1, 1ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302331078932 & 78906
 • ΕMail:
  mail@dide.ima.sch.gr
 • Προϊσταμένη:
  Τριανταφυλλίδου Εύη
Τμήμα Β' Οικονομικού
 • Διεύθυνση: Μούμογλου 1, 1ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302331078909 & 78910
 • ΕMail:
  mail@dide.ima.sch.gr
 • Προϊστάμενος:
  Καραγιάννης Ιωάννης
Τμήμα Γ' Προσωπικού
 • Διεύθυνση: Μούμογλου 1, 2ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302331078913 & 78914
 • ΕMail:
  mail@dide.ima.sch.gr
 • Προϊστάμενος:
  Ιακωβίδης Ιωάννης
Τμήμα Δ' Πληροφορικής&Νέων Τεχνολογιών
 • Διεύθυνση: Μούμογλου 1, 4ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302331078947 & 78946
 • ΕMail:
  mail@dide.ima.sch.gr
 • Προϊστάμενος:
  Γωνιάδης Παναγιώτης
Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Διεύθυνση: Μούμογλου 1, 3ος όροφος
 • Καλέστε μας:
  +302331078925 & 78926
 • ΕMail:
  mail@dide.ima.sch.gr
 • Προϊσταμένη:
  Σουμελίδου Μαρία

Επικοινωνήστε μαζί μας