Νικόλαος Γραίκος

Οργανωτικός συντονιστής ΠΕ70 Δασκάλων
Τηλέφωνο: 2351023753 - 6977402088
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παντελής Βενάρδος

Αν. Οργανωτικός συντονιστής ΠΕ03 Μαθηματικών 
Τηλέφωνο: 6977160124
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πολύβιος Στράντζαλης

Σ.Ε.Ε ΠΕ01
Τηλέφωνο: 6977546481
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Αγγέλη Βάϊα

Σ.Ε.Ε ΠΕ02
Τηλέφωνο: 6973656239
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Περπερίδης Παύλος

Σ.Ε.Ε ΠΕ02
Τηλέφωνο: 2381082278 - 6945910916
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παπαδόπουλος Χρήστος

Σ.Ε.Ε ΠΕ04
Τηλέφωνο:   6976462075
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αναστασιάδου Αλεξάνδρα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο: 6974659178
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα

Σ.Ε.Ε ΠΕ07
Τηλέφωνο:  6977374675
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη

 

Γώτη - Δούμα Ευθυμία

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο: 6972351356
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Βαμβάκη Άννα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο: 6977534154
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Λαζαρίδου Ισαϊα

Σ.Ε.Ε ΠΕ06
Τηλέφωνο:  6946540227
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Μακαρατζής Γεώργιος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6946571452
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Παπαγεωργίου Αικατερίνη

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6976280561
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φανιόπουλος Χριστόδουλος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6977355340
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αμανατίδης Νικόλαος

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο: 6976465506
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μπούτσκου Ευαγγελία

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6948236929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Καλλαρά Αθήνα

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6981201970
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ξανθίδου Πηνελόπη

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο:  6973370317
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σαμαρά Σωτηρία

Σ.Ε.Ε ΠΕ70
Τηλέφωνο: 6944509895
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ράπτης Γεώργιος

Σ.Ε.Ε ΠΕ11
Τηλέφωνο:  2381051149 - 6986177109
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τσερπέ Γεωργία - Μαρία

Σ.Ε.Ε ΠΕ79
Τηλέφωνο:  6987156242
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καραμανλή Θεοδώρα

Σ.Ε.Ε ΠΕ80
Τηλέφωνο:  6976561174
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μαραγκουδάκης Νικηφόρος

Σ.Ε.Ε ΠΕ82
Τηλέφωνο:  6932360057
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μπαμπαλώνα Ελένη

Σ.Ε.Ε ΠΕ86
Τηλέφωνο:  6937086287
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αθανασόπουλος Ανδρέας

Σ.Ε.Ε ΠΕ88
Τηλέφωνο:  6946564433
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Χαρίσης Αθανάσιος

Σ.Ε.Ε Εκπαίδευσης για την αειφορία
Τηλέφωνο:  6974738716
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Μπίνιας Νικόλαος

Σ.Ε.Ε ΠΕ Ε.Α και ενταξιακής εκπαίδευσης
Τηλέφωνο: 6944874407
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κοφίδου  Αγγελική

Σ.Ε.Ε ΠΕ05
Τηλέφωνο:  6977374675
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καλπίδης Ιωάννης 

Σ.Ε.Ε ΠΕ07
Τηλέφωνο:  6937070411
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη

Τσακμαλή Μαρία - Αντιόπη

Σ.Ε.Ε ΠΕ87
Τηλέφωνο:  6976432685
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Καρτσακα Ελένη

Σ.Ε.Ε ΠΕ08
Τηλέφωνο:  6945218780
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη

 

Μιμιλίδου Παρθένα

Σ.Ε.Ε ΠΕ78
Τηλέφωνο:  6945794617
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Επιστημονική ευθύνη

 

Χασιώτης Νικόλαος

Σ.Ε.Ε ΠΕ84 
Τηλέφωνο:  6946844088
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Επιστημονική ευθύνη