Λιαμόπουλος Δημήτριος

Τηλέφωνο: 6981594839, 6944867744
Διεύθυνση: Αρχιμήδη 6, Βέροια

Μπλατσιώτης Χρήστος

Τηλέφωνο: 6945800393
Διεύθυνση: Αρχιμήδη 6, Βέροια