Ιακωβίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2331078921
Γραφείο: 5
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Προιστάμενος τμήματος Γ' Προσωπικού.
 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνατξιοδότηση υπαλλήλων, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις.
 • Θέματα Υπηρεσιακών μεταβολών και αναγνώρισης προυπηρεσιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

 

Αθανασίου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2331078913
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Γραμματέας Υπηρεσιακού συμβούλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου που λειτουργούν στην Διεύθυνση.
 • Συμβουλευτική διοικητική υποστήριξη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολ.Συμβ. που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Θέματα Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας.

 

Κυριακοπούλου Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078915
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Αναπληρώτρια Γραμματέας Υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου που λειτουργούν στην Διεύθυνση.
 • Διοικητική υποστήριξη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.
 • Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολ.Συμβ. που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού  τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 • Θέματα Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας.

 

Ρουκά Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078902
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Άδειες, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών, συνολικός Χρόνος υπηρεσίας, υπαλλήλων της ΔΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (καταχώρηση στοιχείων), τη διαδικασίας αξιολόγησης, την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ., Έκδοση ΠΥΜ και Βεβαιώσεων.
 • Διαδικασιες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος
 • Παραπομπή υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, τη διαδικασία για την απαλλαγή απο καθήκοντα προσωρινά ή μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας ή για τη μετάταξή τους, (συμμετοχή στις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης )
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ( συμμετοχή Professor-Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων ΔΙΔΕ Ημαθίας)-εγκυλ. COVID-19 

Μαχαιρά Αθηνά

Τηλέφωνο: 2331078903
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μόνιμοι διορισμοί, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις Μετατάξεις
 • Ενημέρωση e-data center
 • Ορκομωσίες, αναλήψεις υπηρεσίας,τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,

 

Καραγεωργίου Μελπομένη

Τηλέφωνο: 2331078906
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μόνιμοι διορισμοί
 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις
 • Μετατάξεις
 • Ενημέρωση e-data center
 • Ορκομωσίες, αναλήψεις υπηρεσίας, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,

 

Κατράνας Χαρίλαος

Τηλέφωνο: 2331078905
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • α) ΑΔΕΙΕΣ, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών, συνολικός Χρόνος υπηρεσίας, υπαλλήλων ΔΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (καταχώρηση στοιχείων), τη διαδικασίας αξιολόγησης, την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.
 • Έκδοση ΠΥΜ και Βεβαιώσεων, διαδικασιες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματοςΠ
 • Παραπομπή υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, τη διαδικασία για την απαλλαγή απο καθήκοντα προσωρινά ή μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας ή για τη μετάταξή τους
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές ( συμμετοχή Professor
 • Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων ΔΙΔΕ Ημαθίας) -εγκυλ. COVID-19

 

Καλαϊτζή Κυριακή

Τηλέφωνο: 2331078907
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Σπανού Ελένη

Τηλέφωνο: 2331078908
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά), τη διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθ., τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Προσλήψεις & Μισθοδοσία Αναπληρωτών Ενισχυτικής.

 

Αθανασούλης Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2331078907
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά), τη διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθ., τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Βασίλτσης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2331078915
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαχείριση Προσωπικού συστ. Professor
 • Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων ΔΙΔΕ Ημαθίας
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές
 • Διαδικασία έκδοσης διοικητικών εγγράφων για την απαλλαγή απο καθήκοντα προσωρινά ή μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας ή για τη μετάταξή τους, ( υποστήριξη τμήμα αδειών
 • Πιστοπ. Υπηρ. Μεταβολών, αξιολόγηση,εκλογές κ.α., όταν προκύπτει ανάγκη)

 

Κραιπαλίδου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2331078914
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Αρχείο-Α.Φ.Τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,την καταχώρηση εγγράφων στους Α.Φ. (του τμήματος) διαδικασία δημιουργίας (ή αντιγραφής) φακέλου σε νεοδιόριστο ή νεο-τοποθετημένο
 • Διαχείριση γραμματείας του πειθαρχικού δικαίου στο προσωπικό αρμοδιότητας της ΔΔΕ (επικουρικά Καραγεωργίου)
 • Μέριμνα για την καταγραφή και εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού ( υποστήριξη στο τμήμα Διορισμών, μεταθέσεων, Αποσπάσεων, Μετατάξεων, e-data, όταν προκύπτει ανάγκη)