Ιακωβίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2331078921
Γραφείο: 5
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Προιστάμενος τμήματος Γ' Προσωπικού.
 • Μεταθέσεις, Αποσπάσεις
 • Θέματα Υπηρεσιακών μεταβολών και αναγνώρισης προυπηρεσιών όλων των υπαλλήλων (εκπαιδευτικών και διοικητικών της ΔΔΕ Ημαθίας).
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών και σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
 • Διαδικασίες Λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της ΔΔΕ Ημαθίας. 

 

Αθανασίου Γεωργία

Τηλέφωνο: 2331078913
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Γραμματέας ΠΥΣΔΕ
 • Διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλων που λειτουργούν στη Διεύθυνση
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση.
 • Χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας..

 

Κυριακοπούλου Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078915
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ ή άλλων συμβουλίων που λειτουργούν στη Διεύθυνση
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
 • Καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση.
 • Αλλαγή ειδικότητας ή Απόδοση νέας ειδικότητας.

 

Ρουκά Αικατερίνη

Τηλέφωνο: 2331078902
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Άδειες
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών , συνολικός χρόνος προυπηρεσίας υπαλλήλων ΔΔΕ Ημαθίας
 • Διαδιακασία αξιολόγησης
 • Έκδοση Π.Υ.Μ. και Βεβαιώσεων
 • Διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρομένων δομών
 • Χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, παραπομπή υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές
 • Διαδικασία για την απαλλαγή από καθήκοντα προσωρινά ή μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας ή για τη μετάταξη τους, (συμμετοχή στις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης).
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές.
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (συμμετοχή στο σύστημα Professor - καταγραφή και ειπικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων Δ.Δ.Ε. Ημαθίας - Εγκυκλίους COVIT-19).

Μαχαιρά Αθηνά

Τηλέφωνο: 2331078903
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μόνιμοι διορισμοί
 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις (e-data center)
 • Ορκωμοσίες
 • Αναλήψεις υπηρεσιών και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της ΔΔΕ Ημαθίας, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων.

 

Καραγεωργίου Μελπομένη

Τηλέφωνο: 2331078906
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μόνιμοι διορισμοί
 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις (e-data center)
 • Ορκωμοσίες
 • Αναλήψεις υπηρεσιών και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. (Επικουρική υποστήριξη στη Γραμματεία Πειθαρχικού), διαδικασία δημιουργίας ή αντιγραφής φακέλου νεοδιόριστου.

 

Κατράνας Χαρίλαος

Τηλέφωνο: 2331078905
Γραφείο: 6
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • 'Αδειες
 • Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (καταχώρηση στοιχείων), τη διαδικασία αξιολόγησης
 • Έκδοση ΠΥΜ και Βεβαιώσεων
 • Διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, παραπομπή υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, τη διαδικασία για την απαλλαγή από καθήκοντα προσωρινά ή μόνιμα λόγω προβλημάτων υγείας ή για τη μετάταξη τους.
 • Αναγνώριση προυπηρεσιών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Απόδοση Βαθμολογίου και προαγωγές εκπαδευτικών της ΔΔΕ Ημαθίας. (συμμετοχή στο σύστημα Professor - καταγραφή και ειπικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων Δ.Δ.Ε. Ημαθίας - Εγκυκλίους COVIT-19).
 • Κινητικότητα - Επιτροπή υποδοχής υπαλλήλων που έρχονται με μετάταξη από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

 

Καλαϊτζή Κυριακή

Τηλέφωνο: 2331078907
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά),
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπληρωτών και ωρομισθίων, χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Χοχλιούρου Θεοδώρα

Τηλέφωνο: 2331078902
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπλ.και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • Αρχείο - (υποστήριξη στην τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, καταχώρηση εγγράφων στους Α.Φ. του τμήματος Γ' Προσωπικού)

 

Σπανού Ελένη

Τηλέφωνο: 2331078908
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Τζαφεροπούλου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2331078908
Γραφείο: 7
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές - ωρομίσθιοι-συνολικά)
 • Διαδικασία χειρισμού των σχετικών εγκυκλίων αναπληρωτών και ωρομισθίων, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. (υποστήριξη στην τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, καταχώρηση εγγράφων στους Α.Φ. των διοικητικών υπαλλήλων)

 

Βασίλτσης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2331078915
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Διαχείρηση Προσωπικού και λειτουργία του συστήματος Professor.
 • Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων υπαλλήλων ΔΔΕ Ημαθίας.
 • Διαδικασίες χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, αναγνωρίσεις - συνάφειες μεταπτυχιακών και άλλων τίτλων σπουδών, γνησιότητες τίτλων (υποστήριξη σε έκδοση Π.Υ.Μ., αξιολόγηση, εκλογές κ.α. όταν προκύπτει ανάγκη) 

 


Κραιπαλίδου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2331078914
Γραφείο: 8
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μόνιμοι διορισμοί
 • Μεταθέσεις
 • Αποσπάσεις (e-data center), ορκωμοσίες , αναλήψεις υπηρεσιών. Αρχείο - Α.Φ.
 • Tήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων , καταχώρηση εγγράφων στους Α.Φ. (του τμήματος Γ' Προσωπικού με υποστήριξη), - διαδικασία δημιουργίας ή αντιγραφής φακέλου νεοδιόριστου, γραμματεία του πειθαρχικού στο προσωπικό αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. (επικουρικά η κα. Καραγεωργίου), αποσπάσεις νομικών σε γραφεία, ΕΣΚ- Κινητικότητα - Επιτροπή προέλευσης υπαλλήλων που αιτούνται μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. 

 


Τρούπκος Θωμάς

Τηλέφωνο: 2331078930
Γραφείο: 
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και άλλων εγγράφων ή στοιχείων Π.Μ. της υπηρεσίας αλλά και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών και ωρομισθίων και των διοικητικών υπαλλήλων.