Γωνιάδης Παναγιώτης

Τηλέφωνο: 2331078947
Γραφείο: 15
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Προϊστάμενος Τμήματος Δ'
 • Υπεύθυνος myschool Δ.Δ.Ε. Ημαθίας
 • Κενά/πλεονάσματα εκπ/κού προσωπικού
 • Υπεύθυνος πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
 • Τεχνική υποστήριξη/Μηχανοργάνωση
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Διαχείριση του Δικτύου της ΔΔΕ Ημαθίας

 

Ιωαννίδης Απόστολος

Τηλέφωνο: 2331078946
Γραφείο: 15
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • Υπεύθυνος ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας (επίπεδο 1 έως 4)
 • Τεχνική υποστήριξη/Μηχανοργάνωση
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Στατιστικά
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Διαχείριση του Δικτύου της ΔΔΕ Ημαθίας

 

Τσιριμπάκας Αντώνιος

Τηλέφωνο: 2331078945
Γραφείο: 15
Fax: 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Υπεύθυνος myschool Δ.Δ.Ε. Ημαθίας
 • Κενά/πλεονάσματα εκπ/κού προσωπικού - Υπεύθυνος πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
 • Τεχνική υποστήριξη/Μηχανοργάνωση
 • Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής
 • Στατιστικά
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Διαχείριση του Δικτύου της ΔΔΕ Ημαθίας

  

Τζιώνας Αναστάσιος

Τηλέφωνο: 2331078946
Γραφείο: 15
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Χωροταξική κατανομή σχολείων
 • Τεχνική υποστήριξη/Μηχανοργάνωση
 • Ενημέρωση ιστοσελίδας Δ.Δ.Ε. Ημαθίας
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Διαχείριση του Δικτύου της ΔΔΕ Ημαθίας