Σουμελίδου Μαρία

Τηλέφωνο: 2331078922
Γραφείο: 12
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Καθήκοντα: Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων  

 

Αντωνιάδου Ολυμπία

Τηλέφωνο: 2331078900
Γραφείο: 10
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Γραμματεία Δ/ντή, Παρακολούθηση Ύλης Πανελ.Εξετάσεων, Euroscola,  Αριστεία-Βραβεία, Απεργίες-Καταλήψεις, Αρχειοθέτηση Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων και Μεθόδων Διδασκαλίας (Παρακολούθηση Ύλης)
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση - Εξοπλισμός Εργαστηρίων-Λειτουργία Εργ.Κέντρων
 • Εποπτεία Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και Καινοτόμων Δράσεων - Σχολικές Δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες Διεύθυνσης

 

Καλλιαρίδου Βασιλική

Τηλέφωνο: 2331078924
Γραφείο: 11
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Μαθητικοί Διαγωνισμοί
 • Διαίρεση τάξεων σε τμήματα
 • Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση-Αξιολόγηση μαθητών
 • Πρόσφυγες (ΔΥΕΠ-Τάξεις Υποδοχής)
 • Δραστηριότητες Διεύθυνσης

 

Κυπαρισσοπούλου Ζωή

Τηλέφωνο: 2331078925
Γραφείο: 11
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Ειδική Αγωγή
 • Κατ'οίκον Διδασκαλία
 • Υγιεινή - Ασφάλεια Σχολικών Μονάδων
 • Λειτουργία Μαθητικών Κοινοτήτων
 •  Δραστηριότητες Διεύθυνσης

 

Χατζηστυλλή Στέλλα

Τηλέφωνο: 2331078926
Γραφείο: 11
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα: 

 • Εντολές μετακίνησης
 • Ενισχυτική διδασκαλία - Πρόσθετη στήριξη - Φροντιστηριακά Τμήματα
 • Ιθαγένεια
 • Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών
 • Δραστηριότητες Διεύθυνσης

  

 

Καμπουρίδης Χαρίλαος

Τηλέφωνο: 2331078927
Γραφείο:
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Καθήκοντα:

Διοργάνωση, συντονισμός και εποπτεία σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, σχολικών αγώνων, Πανελληνίων αγώνων Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, παρελάσεων και κάθε άλλης εγκεκριμένης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. αθλητικής δραστηριότητας και δράσης των σχολικών μονάδων. Συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς Δήμων και Περιφερειών. Συμμετοχή σε Επιτροπές ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων και σε Επιτροπές εξέτασης στις οποίες προβλέπονται αθλητικές δοκιμασίες. Υποβολή στο οικείο ΠΕΚΕΣ έκθεσης προγραμματισμού αθλητικών δραστηριοτήτων και έκθεσης αποτίμησης με καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους. Υπό την εποπτεία του οικείου ΠΕΚΕΣ, οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους Ε.Φ.Α., συνεργασία με φορείς του αθλητισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων Φ.Α., εισήγηση για χορήγηση αθλητικού υλικού και βελτίωση λειτουργίας ή δημιουργία νέων σχολικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε.. Συνεργασία με φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς για θέματα τα οποία αφορούν στην υλοποίηση εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. αθλητικών δράσεων από κοινού με τις σχολικές μονάδες, καθώς και την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού.

 

Σουμπέκα Υπάτη

Τηλέφωνο: 2331078900
Γραφείο: 10
Fax: 2331078929
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καθήκοντα:

 • ΚΠπ - Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.
 • Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων και Μεθόδων Διδασκαλίας (Παρακολούθηση Ύλης).
 • Ειδική Αγωγή.
 • Κατ’ οίκον διδασκαλία.