Αλατζόγλου Αθανάσιος

Διευθυντής Δ.Δ.Ε Ημαθίας
Πρόεδρος

 

Καραστογιαννίδου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου Τρικάλων Ημαθίας
Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
Αντιπρόεδρος

 

Λούκα Μαριάννα 

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05 του Γυμνασίου Επισκοπής
Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Νάουσας

 

Γεωργουδάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

 

Γερακιώτης Θωμάς

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας