Αλατζόγλου Αθανάσιος

Διευθυντής Δ.Δ.Ε Ημαθίας
Πρόεδρος

 

Καραστογιαννίδου Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου Τρικάλων Ημαθίας
Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας 
Αντιπρόεδρος

  

Χασιώτης Νικόλαος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ84 του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Τυφλίδης Αναστάσιος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Βέροιας

 

Γεωργουδάκης Ιωάννης

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

 

Γερακιώτης Θωμάς

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας