Τριτη, 28 Αυγουστου 2018 10:39

Αναπληρωματικά Μέλη Π.Υ.Σ.Δ.Ε

 

Σουμελίδου Μαρία

Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

Προύσκα Μαρία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας
Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας

 

Νάτσιος Δημήτριος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βέροιας
Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Νάουσας

 

Αργυριάδου Αναστασία

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του 4ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

 

Κατσιανίδης Νικόλαος

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 του 2ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας
Διευθυντής του 2ου ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας